vecht-bevries-vlucht-reflex

Waarom zijn we zo weerbarstig?

Waarom verzet ik mij tegen verandering? Vanwaar die weerstand, terwijl ik zo’n last heb van hoe ik doe? Wil ik eigenlijk niet veranderen?

Ik hoor die vraag vaak en merk dat mensen boos worden op zichzelf, omdat er iets hapert, omdat het niet snel genoeg gaat, omdat ze zichzelf herhalen.

We zijn niet weerbarstig, maar de vraag die we eigenlijk moeten stellen is: Waarom blijven we ‘in lijn’ met wat we binnen in ons dragen? En het antwoord op die vraag is: Omdat het ons heeft geholpen te overleven. Het is niet waar dat je niet wilt veranderen, maar je wilt veilig blijven.

Als je binnen in jezelf de overtuiging hebt dat het niet veilig is om anders te zijn, zorgt die overtuiging ervoor dat je ‘binnen de lijnen’ blijft. Iedere baby komt terecht in een bepaalde structuur; dit is het leven, dit is de wereld, dit is zoals het is.

Buiten de lijnen

En dan komt er een moment dat dit kind iets ‘anders’ doet, ‘buiten de lijnen’ stapt en een pak op zijn of haar donder krijgt van moeder, vader, zus, broer, tante, opa; thuis, op straat, op school. En als het kind dat (een paar keer) meemaakt zorgt het vanzelf dat het voortaan binnen de lijnen blijft, zodat het weer veilig is.

Hoe en wanneer je wat besloten hebt weet je al lang niet meer. Maar er was een aanleiding en jij hebt jouw conclusies getrokken. Het kan zijn dat je ‘kort gehouden’ bent omdat ze jou probeerden te beschermen. Of dat je geslagen werd, omdat degene die jou sloeg geen andere manier kende. Je moeder of vader was misschien zelf erg bang, om welke reden dan ook. Weet jij het? En zegt het iets over jou of over degene die sloeg? Hoe dan ook, hoe lijkt het je om deze pijnlijke herinneringen en de gevolgen ervan los te laten en om ruimte te maken voor jou, je talent, je dromen en idealen?

De beste manier om dit ‘binnen-de-lijnen-blijven’ te veranderen is naar al de binnen-de-lijnen-stukjes in jouw bewuste en onbewuste brein te gaan en ze één voor één te veranderen¹. En dan, plotseling, ga je op natuurlijke wijze in een andere richting bewegen, lossen de lijnen op en ga je jouw eigen richting.

Mijn leven is normaal, zoals ik nu ben was ik altijd, zo lijkt het mij nu. Maar ergens herinner ik mij dat ik anders was en dat ik allerlei problemen had. Vandaag is mijn essentie anders dan vroeger en dat heeft alles te maken met het opruimen van oude overtuigingen over mezelf, de wereld en het leven. Oh ja, ik ben veranderd. En dat heeft tot gevolg dat mijn hele leven veranderd is. Liever, leuker en makkelijker.

Wanneer je dit werk gaat doen en jouw herinneringen verandert, kun je jouw hele identiteit afbreken. Je zal niet langer dat waardeloze stuk vreten zijn, die nietsnut, angsthaas, papzak of noem het zelf maar, dat jouw zelfbeeld nog steeds bepaalt. Jouw persoonlijkheid zal veranderen en het is mogelijk dat je succesvoller wordt dan je ooit hebt durven geloven. Dus wees gewaarschuwd!

Sta jezelf toe te zien wat jij jezelf niet toestaat te zien.
(Milton Erickson)

Of je het leuk vindt of niet, waarschijnlijk lijk je op je moeder², je gedraagt je zoals je moeder en je hoort jezelf dezelfde dingen zeggen. Of je kinderen vertellen je dat je precies hetzelfde doet. En zonder dat je het weet of wilt herhaal je de herinneringen keer op keer opnieuw. Merk je dat je hetzelfde verhaal blijft vertellen en het nog steeds gelooft? En hoor je hoe je klaagt over jouw problemen, net als je moeder? Of je drinkt ze stilletjes weg, net als je vader?

De regels mag je zelf veranderen

Het is niet zo dat je niet wilt veranderen, maar je wilt gewoon veilig zijn. Dus je blijft braaf doen wat iedereen thuis doet, net als je moeder.

Maar jij kunt de regels veranderen en dat moet je zelf doen. De regels veranderen betekent: je gaat naar dat deel in jou dat je moeder vertegenwoordigt en je gaat voor haar zorgen. Je geneest je moeder, in jou.

Is het werkelijk je moeder? NEE, je moeder is er niet bij. Dat maakt het zo makkelijk.

Je mag nu jouw dingen aanspreken en transformeren, wat het ook is dat jij in jezelf vasthoudt; voor jou en tegen jou.

Je bent niet gebroken. Er is niets mis met jou. Je bent goed. Je doet het goed. Misschien ben je niet tevreden met de resultaten? Als je de resultaten wilt veranderen moet je veranderen wat je in jezelf vasthoudt en gaan handelen vanuit andere regels binnen in jou. En jij mag de regels zelf bepalen.

¹  Opruimen hoeft echt geen maanden te duren. Integendeel, in enkele uren kan veel, want je hoeft het niet allemaal te vertellen. Hoe vaak heb je het al verteld? En wat heeft dat opgeleverd?  Liever niet! Dat is in deze methode niet nodig.

²  Moeder kan vervangen worden door: vader, zus, broer, schooljuf, etc.

Gespannenheid, wat we tegenwoordig stress noemen, is één van de voornaamste oorzaken van allerlei ziektes, relatieproblemen en ja, ook van sterfgevallen. Terwijl er vele variaties en combinaties zijn van prikkels voor stress is er maar één oorzaak. En dat is: jouw perceptie. Jouw idee of oordeel over een situatie bepaalt hoe je lichaam reageert.

Gespannenheid is het antwoord van je lichaam op jouw perceptie

Met andere woorden: je ervaart iets en jouw gedachten geven daar een bepaalde betekenis aan, wat ervoor zorgt dat er een signaal aan je lichaam gegeven wordt dat de noodtoestand (vechten, bevriezen of vluchten) uitroept. De respons van het lichaam is hetzelfde in het geval van een mentale prikkel (trigger) als het zou zijn wanneer er werkelijk fysiek gevaar zou dreigen.

Je lichaam en brein reageren op dezelfde wijze als in het geval je zou worden bedreigd door een wild dier, wanneer je:

 • je zorgen maakt over iets dat zou kunnen gebeuren,
 • denkt aan iets dat in het verleden gebeurd is en dat je nog dwars zit,
 • bezig bent met wat je eigenlijk had moeten zeggen in een voorbije situatie,
 • argumentaties of beangstigende ervaringen in gedachten blijft herhalen,
 • herinneringen die je belemmeren blijft herinneren.

 gratis vijfdaagse online challenge

Elk van deze situaties zorgt ervoor dat je lichaam en brein in een staat van vechten, bevriezen of vluchten gaan. Eraan denken is dus genoeg, ongeacht wat er feitelijk gebeurt in het HIER en NU. 

angst, fight-flight-response, vechten bevriezen vluchten, stress verminderen, gespannenheid, overspannen, burn-out, oververmoeid, jeannettevanuffelen.nl, Jeannette van Uffelen Stress Release

Wat is er zo erg aan stress?

Niets, zolang het kort beleefd wordt. Het lichaam is ontworpen om korte periodes van gespannenheid in noodsituaties te overleven en om op zulke momenten de nodige fysieke stunts uit te halen. Het lichaam is niet gemaakt om te gedijen in een voortdurend gespannen staat. Wanneer je de vecht-, bevries- of vluchtsensaties voelt, die horen bij een negatieve emotionele staat – van zorgen en angst tot honger en pijn – heeft je lichaam zich in een staat van crisis gesteld. Dit houdt in:

 • verhoogde hartslag,
 • bloed wordt weggepompt uit de organen, zodat je beter kunt wegrennen en vechten,
 • het verteringssysteem wordt geminimaliseerd of stilgelegd, want vertering is niet nodig tijdens de korte periode, die nodig is om van een bedreiging te kunnen vluchten,
 • genezing wordt stilgezet, want dat heeft geen prioriteit tijdens het vluchten voor fysieke dreiging,
 • de prefrontale cortex in de hersenen wordt inactief, want het cognitieve denken is niet nodig tijdens het vluchten voor een wild dier of het vechten met een aanvaller,
 • stresshormonen zoals adrenaline en cortisol versnellen de bloedstroom en hebben verschillende effecten op de cellen in het lichaam,
 • de cellen stoppen hun normale functioneren en nemen geen voedingsstoffen op, zoals ze gewoonlijk doen, tijdens deze alarmfase.

Dit zijn slechts enkele gevolgen van deze noodtoestand. Zoals je begrijpt zijn al deze gevolgen zinvol voor een korte tijd. Dat is precies de tijd die nodig is om te vluchten in een levensbedreigende situatie. Maar deze gevolgen veroorzaken significante schade op de lange termijn. Niet alleen zijn deze effecten schadelijk voor het lichaam en het brein, maar zij raken ook alle andere gebieden van je leven. De vermindering van de activiteit in de prefrontale cortex beïnvloedt het cognitieve denken, probleemoplossing, creativiteit, communicatie en zoveel meer. En dit heeft gevolgen voor je relaties, productiviteit op het werk en je handelingsvermogen om situaties op te lossen. 

Wat veroorzaakt de stressrespons?

De vecht-, vries- of vluchtreactie wordt veroorzaakt doordat het brein een signaal geeft aan de organen in het lichaam om stresshormonen te produceren. Wat zorgt ervoor dat het brein dit doet? Onze perceptie en inschatting van een dreiging. De interne registers  (gegevens, opnames, herinneringen) die wij in ons onbewuste hebben, bepalen of wij iets als bedreiging beschouwen of niet; en dat bepaalt of het brein dienovereenkomstig signalen aan het lichaam gaat geven.

Twee voorbeelden:

Stress bij arachnofobie (angst voor spinnen)

 1. Iemand ziet een spin op de muur en reageert met angst. Zij voelt de stressrespons van angst. 
 2. Iemand anders ziet dezelfde spin en voelt geen angst.

Wat is het verschil?

 1. De eerste persoon heeft een register  in het onbewuste dat ‘bewijst’ dat spinnen een bedreiging vormen. Dit veroorzaakt dat het brein de vlucht-, bevries- of vechtrespons in het lichaam prikkelt.
 2. De tweede persoon heeft geen gegevens  die bewijzen dat spinnen gevaarlijk zijn en daarom heeft het onbewuste geen reden om een prikkel van noodsituatie in het brein te veroorzaken.
Emotionele Gespannenheid
 1. Iemand hoort dat er iets tegen hem gezegd wordt en voelt zich pijnlijk gekwetst.
 2. Iemand anders hoort dat hetzelfde tegen haar gezegd wordt en voelt er helemaal niets bij.

Wat is het verschil?

 1. Het onbewuste van de eerste persoon refereert aan gegevens  die ‘bewijzen’ dat wat gezegd is pijnlijk is. En als resultaat zorgt het onbewuste ervoor dat het brein reageert door het lichaam in de noodtoestand te brengen.
 2. De tweede persoon heeft dit register  niet. Haar onbewuste heeft geen referentie waarin hetgeen gezegd werd kwetsend is en daarom is er geen reden om een prikkel aan het lichaam te geven, waardoor het in crisis stand gaat.

challenge, gespannenheid, stress, stressrespons, uitdaging, de oorzaak van gespannenheid

Wat kun je doen?

Om de hoeveelheid gespannenheid te verminderen is het nodig dat je de registers, waaraan het onbewuste refereert en redenen geeft om het brein aan te sporen het lichaam te prikkelen, waardoor het in de vecht of vlucht stand schiet, verwijdert en/of verandert.

Hoe verander je de registers?

Dat kan onder andere met behulp van de EFT of Eutaptics techniek. Hiermee kun je toegang krijgen tot de originele opgeslagen gegevens  die de gespannenheid veroorzaken. Je hoeft niet bewust te weten wat die gegevens zijn, want het Faster EFT proces leid je naar het onbewuste en staat het toe om het voor jou te veranderen.

Stress is het lichaam's antwoord op perceptie, ons onbewuste register, pijnlijke herinneringen, vechten bevriezen vluchten, stress verminderen, gespannenheid, overspannen, burn-out, oververmoeid, jeannettevanuffelen.nl, Jeannette van Uffelen Stress Release

Ons emotioneel archief? We komen er liever niet. Pijnlijke herinneringen weerhouden ons, maar helaas gaat hiermee ook onze unieke waarde en onze rijkdom verloren.

Meer over stress veminderen?

En met name hoe je Faster EFT stap-voor-stap zelf kunt toepassen? Lees dan verder. Ik vertel je graag meer in het artikel over de Faster EFT of Eutaptics techniek.

Of bekijk eerst mijn video over hoe het lichaam volgt op wat je denkt.