De oorzaak van gespannenheid?

Gespannenheid, wat we tegenwoordig stress noemen, is één van de voornaamste oorzaken van allerlei ziektes, relatieproblemen en ja, ook van sterfgevallen. Terwijl er vele variaties en combinaties zijn van prikkels voor stress is er maar één oorzaak. En dat is: jouw perceptie. Jouw idee of oordeel over een situatie bepaalt hoe je lichaam reageert.

Gespannenheid is het antwoord van je lichaam op jouw perceptie

Met andere woorden: je ervaart iets en jouw gedachten geven daar een bepaalde betekenis aan, wat ervoor zorgt dat er een signaal aan je lichaam gegeven wordt dat de noodtoestand (vechten, bevriezen of vluchten) uitroept. De respons van het lichaam is hetzelfde in het geval van een mentale prikkel (trigger) als het zou zijn wanneer er werkelijk fysiek gevaar zou dreigen.

Je lichaam en brein reageren op dezelfde wijze als in het geval je zou worden bedreigd door een wild dier, wanneer je:

 • je zorgen maakt over iets dat zou kunnen gebeuren,
 • denkt aan iets dat in het verleden gebeurd is en dat je nog dwars zit,
 • bezig bent met wat je eigenlijk had moeten zeggen in een voorbije situatie,
 • argumentaties of beangstigende ervaringen in gedachten blijft herhalen,
 • herinneringen die je belemmeren blijft herinneren.

Elk van deze situaties zorgt ervoor dat je lichaam en brein in een staat van vechten, bevriezen of vluchten gaan. Eraan denken is dus genoeg, ongeacht wat er feitelijk gebeurt in het HIER en NU. 

angst, fight-flight-response, vechten bevriezen vluchten, stress verminderen, gespannenheid, overspannen, burn-out, oververmoeid, jeannettevanuffelen.nl, Jeannette van Uffelen Stress Release

Wat is er zo erg aan stress?

Niets, zolang het kort beleefd wordt. Het lichaam is ontworpen om korte periodes van gespannenheid in noodsituaties te overleven en om op zulke momenten de nodige fysieke stunts uit te halen. Het lichaam is niet gemaakt om te gedijen in een voortdurend gespannen staat. Wanneer je de vecht-, bevries- of vluchtsensaties voelt, die horen bij een negatieve emotionele staat – van zorgen en angst tot honger en pijn – heeft je lichaam zich in een staat van crisis gesteld. Dit houdt in:

 • verhoogde hartslag
 • bloed wordt weggepompt uit de organen, zodat je beter kunt wegrennen en vechten
 • het verteringssysteem wordt geminimaliseerd of stilgelegd, want vertering is niet nodig tijdens de korte periode, die nodig is om van een bedreiging te kunnen vluchten
 • genezing wordt stilgezet, want dat heeft geen prioriteit tijdens het vluchten voor fysieke dreiging
 • de prefrontale cortex in de hersenen wordt inactief, want het cognitieve denken is niet nodig tijdens het vluchten voor een wild dier of het vechten met een aanvaller
 • stresshormonen zoals adrenaline en cortisol versnellen de bloedstroom en hebben verschillende effecten op de cellen in het lichaam
 • de cellen stoppen hun normale functioneren en nemen geen voedingsstoffen op, zoals ze gewoonlijk doen, tijdens deze alarmfase

Dit zijn slechts enkele gevolgen van deze noodtoestand. Zoals je begrijpt zijn al deze gevolgen zinvol voor een korte tijd. Dat is precies de tijd die nodig is om te vluchten in een levensbedreigende situatie. Maar deze gevolgen veroorzaken significante schade op de lange termijn. Niet alleen zijn deze effecten schadelijk voor het lichaam en het brein, maar zij raken ook alle andere gebieden van je leven. De vermindering van de activiteit in de prefrontale cortex beïnvloedt het cognitieve denken, probleemoplossing, creativiteit, communicatie en zoveel meer. En dit heeft gevolgen voor je relaties, productiviteit op het werk en je handelingsvermogen om situaties op te lossen. 

Wat veroorzaakt de stressrespons?

De vecht-, vries- of vluchtreactie wordt veroorzaakt doordat het brein een signaal geeft aan de organen in het lichaam om stresshormonen te produceren. Wat zorgt ervoor dat het brein dit doet? Onze perceptie en inschatting van een dreiging. De interne registers  (gegevens, opnames, herinneringen) die wij in ons onbewuste hebben, bepalen of wij iets als bedreiging beschouwen of niet; en dat bepaalt of het brein dienovereenkomstig signalen aan het lichaam gaat geven.

Twee voorbeelden

Stress bij arachnofobie (angst voor spinnen)

 1. Iemand ziet een spin op de muur en reageert met angst. Zij voelt de stressrespons van angst. 
 2. Iemand anders ziet dezelfde spin en voelt geen angst.

Wat is het verschil?

 1. De eerste persoon heeft een register  in het onbewuste dat ‘bewijst’ dat spinnen een bedreiging vormen. Dit veroorzaakt dat het brein de vlucht-, bevries- of vechtrespons in het lichaam prikkelt.
 2. De tweede persoon heeft geen gegevens  die bewijzen dat spinnen gevaarlijk zijn en daarom heeft het onbewuste geen reden om een prikkel van noodsituatie in het brein te veroorzaken.

Emotionele Gespannenheid

 1. Iemand hoort dat er iets tegen hem gezegd wordt en voelt zich pijnlijk gekwetst.
 2. Iemand anders hoort dat hetzelfde tegen haar gezegd wordt en voelt er helemaal niets bij.

Wat is het verschil?

 1. Het onbewuste van de eerste persoon refereert aan gegevens  die ‘bewijzen’ dat wat gezegd is pijnlijk is. En als resultaat zorgt het onbewuste ervoor dat het brein reageert door het lichaam in de noodtoestand te brengen.
 2. De tweede persoon heeft dit register  niet. Haar onbewuste heeft geen referentie waarin hetgeen gezegd werd kwetsend is en daarom is er geen reden om een prikkel aan het lichaam te geven, waardoor het in crisis stand gaat.

Wat kun je doen?

Om de hoeveelheid gespannenheid te verminderen is het nodig dat je de registers, waaraan het onbewuste refereert en redenen geeft om het brein aan te sporen het lichaam te prikkelen, waardoor het in de vecht of vlucht stand schiet, verwijdert en/of verandert. Dat kan met behulp van verschillende ontspannende technieken. Die technieken zijn te leren en vrij eenvoudig te doen in iedere situatie waar je dit nodig vindt. En als je het vaak genoeg doet verdwijnen op den duur de triggers (uitlokkers) van wat spanning in jou oproept.

Of bekijk eerst mijn video over hoe het lichaam volgt op wat je denkt.

Stress is het lichaam's antwoord op perceptie, ons onbewuste register, pijnlijke herinneringen, vechten bevriezen vluchten, stress verminderen, gespannenheid, overspannen, burn-out, oververmoeid, jeannettevanuffelen.nl, Jeannette van Uffelen Stress Release

Ons emotioneel archief? We komen er liever niet. Pijn weerhoudt ons, maar helaas gaat zo ook onze unieke waarde en onze rijkdom verloren.