Diepgaand, wonderlijk, opbeurend en geaard


“Jeannette’s werk is diepgaand, wonderlijk, opbeurend, multidimensionaal en toch zeer geaard. Ik zou het bijna plezierig kunnen noemen.”


Sarah Kotzamani
Alignment & Mobility – Athene – Griekenland

Terug naar HOME

Jeannette’s werk is diepgaand, wonderlijk, opbeurend, multidimensionaal en toch zeer geaard. Ik zou het bijna plezierig kunnen noemen, wanneer bij plezier ook een beetje schoonmakend huilen inbegrepen mag zijn. Ik ben dankbaar.

De workshop en mijn ene sessie (tot nu toe) met Jeannette bracht een grondige positieve verschuiving in mij teweeg. Ik hoefde niets te forceren, Ik hoefde er werkelijk niet eens hard voor te werken.

Toen ik haar voor het eerst hoorde praten over het “veranderen van herinneringen” had ik sterke twijfels. Ik ging er tegenin, “Nee, dat zou eng en fout zijn, slechte herinneringen vervangen, wat een slecht idee!” Wat gebeurde in het samen werken met haar veegde geen herinneringen uit, maar “veranderde” een belangrijke herinnering door er nieuwe dimensies aan toe te voegen.

In een totaal nieuw en volkomen oprecht besef van vergeving over iets waarmee ik mijn hele leven geworsteld heb.

Jeannette hielp mij door lagen heen te werken in een totaal nieuw en volkomen oprecht besef van vergeving over iets waarmee ik mijn hele leven geworsteld heb.

Deze ervaring is een grote bevrijding voor mij geweest, maar nu drie weken later, alsof er magie in het spel is, belde de persoon die ik “vergeven” heb mij en vroeg me (voor de eerste keer ooit, zonder boosaardigheid of voorwaarden) om mijn vergiffenis. Natuurlijk zijn de details van het leven iets gecompliceerder dan dit klinkt, maar desondanks werkelijk waar en magisch.

Sarah Kotzamani, Alignment & Mobility, Athene, Griekenland

Lees nog een testimonial