Wat doe jij deze zomer?

Jeannette van Uffelen vertelt over de komende zomerworkshops in Griekenland, waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn. Als je boekt voor half april krijg je 10% Vroegboekkorting.

Als je wilt weten waarom het goed is om jezelf zo nu en dan een retraite cadeau te doen dan kun je het blog hierover lezen over de zin en betekenis van retraites.

Wil je meer weten?

Lees meer informatie over de zomerworkshops in Griekenland.

Bezoek de website voor meer blogs en vlogs over: de kracht van het brein, perceptie of de invloed van ons denken op (onbedoeld en onbewust) stress creëren of (bewust) stress verminderen.

Of bel voor een gratis en vrijblijvend gesprek als je meer wilt weten voordat je een besluit kunt nemen, zoals: Past dit wel bij mij? Hoe groot is de groep? Is het ook mogelijk dat … ? Et cetera.

In april van dit jaar ontving ik een bericht van Richard Downs, die mij vroeg of ik hem kon helpen. Hij had online een video van mij gezien en vervolgens al mijn video’s bekeken.

Ik koos ervoor om met Jeannette te werken omdat ik in haar ogen, via haar video’s, een prachtige combinatie van mededogen en duidelijkheid zag. Kennis, geduld en een oprechte toewijding om anderen te helpen genezen. Ze inspireert me en maakte dat ik me geaccepteerd en op mijn gemak voelde. Met haar hulp en aanmoediging ben ik op weg om mijn leven terug te krijgen!

Van globetrotter naar isolement

Richard heeft als violist en componist de hele wereld rond gereisd, maar was begin van dit jaar nauwelijks in staat de deur uit te gaan. Hij woonde weer bij zijn ouders en werd beperkt door angst, depressie en slapeloosheid. Omdat hij toch vroeg wakker was, deden we Skype sessies om 5 uur in de ochtend (11 uur mijn tijd).

Richard bleek op jonge leeftijd een muzikaal talent. Hij is de oudste zoon in het gezin, dat uit Nicaragua naar de USA vluchtte. Zijn ouders deden alles voor zijn opleiding en hij dus ook. Al zijn tijd en energie ging naar het viool spelen en hij mocht niet falen.

Toen hij vijftig werd was de maat vol en liep hij vast en werd geplaagd door angsten en depressies. In de 8 sessies hielden we grote schoonmaak; ik hielp hem beperkende overtuigingen en herinneringen op te ruimen en te vervangen door betere emoties, gedachten en geloof over zichzelf, de wereld, het leven en mogelijkheden.

Confrontatie met je grootste angst

Tegen de tijd dat ik naar Griekenland ging voor zomerworkshops en minder goed bereikbaar zou zijn, ging het gelukkig al wat beter met Richard, waardoor ik hem voor enkele weken kon loslaten. (Ik vind het soms best lastig om iemand op zo’n afstand uitsluitend via Skype te moeten helpen. Ik had graag gewoon met hem in één ruimte gewerkt of hem zelf mee genomen de straat op.) Hij moest de deur uit. Exposure! Gedurende de zomer hield ik via chats contact met hem.

Dank voor je woorden, mijn lieve Jeannette! Je bleef bij mij op het laagste moment … Met grote dankbaarheid en liefde!

DOEN Richard! De dreiging zit in je hoofd

Als iemand zegt: “Als ik thuis blijf komen de muren op me af”, zeg ik: “Blijf vanavond thuis en wacht op wat er gebeurt.” Ik weet namelijk dat muren niet bewegen. Angst zit in je hoofd. Jezelf confronteren en je angst tegemoet treden is in zulke gevallen de beste oplossing. Je moet het leven ervaren. Dat was ook met Richard het geval. Tenslotte vatte hij moed en stapte op zijn angst af, in plaats van deze te vermijden, wat hij al heel lang op vele manieren geprobeerd had.

Na de zomer heeft Richard een paar flinke stappen gezet, letterlijk en figuurlijk; een doorbraak. Hij aanvaardde zelfs weer een aanbod van een orkest om enkele concerten te doen. Hij kan nog steeds prachtig viool spelen en is nu in staat het wat luchtiger aan te pakken. Natuurlijk ben ik heel blij met het resultaat. Ik heb hem ook hard geconfronteerd en hem in de modder laten zwemmen. Dat moet soms ook.

Dank je wel voor je ware woorden en je gevoel voor humor 😊. Lieve Jeannette, je hebt gelijk!! Je woorden komen binnen! ❤️🙏🏽😇

Dappere man

Soms wordt hij nog door zijn angsten bevangen, maar hij weet dat hij er niet voor kan weglopen. “Recht erop af!” is mijn advies. Dat doet hij nu, soms met angst en beven.

Ongeacht hoe onze angsten ontstaan zijn, er is altijd een manier om ervan af te komen. Als je het echt wilt, als je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven en dapper genoeg bent om hulp te vragen. Een van zijn verlangens was om weer te durven reizen en hier hebben we werk van gemaakt in de sessies. Vorige week is hij naar zijn vriendin in Mexico gevlogen. Un hombre valiente!!

Jeannette is een zeer bekwaam therapeut. Ik ervoer paniek en angst voor van alles en soms kon ik niet eens mijn appartement uit, maar zij kon tot mij spreken op een manier die mij de moed gaf om risico te nemen en mijn angsten onder ogen te zien, zonder agressief of bazig te zijn. En wanneer ze zag dat ik mijn best deed, maar niet meer kon, was ze ook zeer zorgzaam en empathisch.
Ze gaf me ruimte om mijn gedachten uit te spreken en zelfs om het oneens te zijn met haar procedures, zonder dat het een bedreiging was voor haar kennis of vaardigheden, want ze is zeer zelfverzekerd en bescheiden tegelijk.
Met Jeannette voelde het nooit alsof ik een sessie had met een therapeut, die een dogmatische serie van standaard modellen volgt, want zij is vloeibaar, flexibel en intuïtief. Zij voelt de diepste behoefte van de cliënt en stemt daarop af.

Ik ervoer haar meer als een goede vriendin met wie ik me moeiteloos opende voor mijn diepste angsten en twijfels. Dat is nog eens een gave!

Richard Downs jr., Mexico, angst overwinnen, Faster EFT, Emotion Replacement Therapy, werkelijk helpen, confrontatie, exposure

Zijn verhaal delen

Richard heeft me zijn muziek gegeven; zijn composities, improvisaties, alles. En de rechten om het te gebruiken in mijn video’s, sessies en waar ik maar wil. Hij wil meer zijn dan een violist. In de toekomst wil hij mensen helpen, die lijden aan faalangst, angsten of depressies, zoals hij zelf ervaren heeft. Daarom wil hij dat ik zijn verhaal deel en beveelt hij mij aan bij mensen (uit zijn werkveld) die met dergelijke angsten leven.

Een jaar geleden informeerde ik bij een beroepsvereniging voor Beoefenaren in Alternatieve Geneeswijze naar de mogelijkheid om lid te worden en in aanmerking te komen voor registratie bij het RBCZ®. Ik werd hartelijk ontvangen en mij werd geadviseerd om een bijscholing te doen in Medische Basiskennis. Er werd een toelatingsprocedure gestart, die ongeveer 2 maanden zou duren. In die periode zouden mijn in het buitenland behaalde diploma’s bekeken worden om te zien of zij aan de eisen voldeden. Intussen werd ik als aspirant-lid ingeschreven, aangemeld bij de verzekering, de klachtencommissie en het RBCZ®.

In februari van dit jaar behaalde ik, na een versneld traject, de Medische Basiskennis. Nadat ik mijn diploma op de site van de beroepsvereniging had getoond en zat te wachten op volwaardig lidmaatschap, werd mij gezegd dat ik eerst ook PsBK moest doen. Psychosociale Basiskennis, omdat mijn HBO MW-SD diploma, behaald in 1987, verouderd was. Daar baalde ik van, maar ik was nu al zo ver in het traject, dacht ik, dat ik vrij snel besloot dit ook maar te doen. Net voor de zomer kon ik, na wederom een versneld traject, ook dit diploma overhandigen.

In augustus kreeg ik, eindelijk, het bericht dat het bestuur van de Vereniging erg blij was dat ik nu al mijn diploma’s behaald had, maar dat ik geen lid kon worden, want ik voldeed niet aan de eisen. Mijn in het buitenland behaalde diploma’s bleken niet geldig. Het advies was: Ga maar een alternatieve Nederlandse opleiding doen van minimaal 3 jaar; EFT of Hypnose o.i.d.

Kosten en moeite voor niets

De nascholing had mij intussen 20 lesdagen in 8 maanden gekost en € 3.845,- minus studieboeken en reiskosten. EHBO behaald, Verklaring Omtrent Gedrag voor de zoveelste keer aangevraagd en uiteraard gekregen en stapels gegevens ingeleverd. Toen ik verontwaardigd mijn teleurstelling uitte ontving ik een mail, waarin mij op vrijdag werd voorgesteld de komende maandag ergens in het land met de bestuurssecretaris te komen praten om even wat “ruis” te verwijderen. Ik reisde op dat moment net terug uit Noorwegen en had voor de maandag klantafspraken staan. Ik liet het secretariaat weten dat ik niet kon komen en ontving de dinsdag erna een mail van de voorzitter, omdat ik niet op de afspraak verschenen was. Daarin werd mij gezegd dat ik maar moest vertrekken als ik er geen vertrouwen in had. Als mij iets was toegezegd, dan was dat gedaan door een mevrouw die inmiddels niet meer bij de Vereniging in dienst was. De naam zei mij niets, ik had met 3 secretariaat medewerkers contact gehad, maar (heel flauw) werd alle verantwoordelijkheid afgeschoven en er werd niet gekeken naar wat er wellicht fout was gegaan in de procedure.

Illegale registratie

Sindsdien heb ik verschillende pogingen gedaan om tot een redelijk gesprek te komen met dit bestuur. Intussen is mij duidelijk geworden dat ik eigenlijk niet voldeed aan de voorwaarden voor aspirant lidmaatschap, maar ik ben door het secretariaat wel aangemeld bij het register, ontving een licentie en een pas als bewijs van lidmaatschap.

Iedereen maakt fouten, een professional geeft dat toe

Belangrijk onderdeel in mijn werk is het besef dat we niet perfect zijn en dat we fouten maken. Om vrede met jezelf te vinden, kun je het beste je fouten onder ogen zien, erkennen en jezelf vergeven.

Samengevat: ik ben illegaal geregistreerd, heb vervolgens advies gekregen om mij voor een dik vierduizend euro te laten bijscholen en pas daarna is men eens gaan kijken naar mijn diploma’s, die niet erkend konden worden. Daarop werd naar mij nogal bozig gereageerd, terwijl ik een jaar geleden mij heb aangemeld met een VERZOEK om te onderzoeken of ik lid kon worden met mijn opleiding en werkervaring. Ik leer graag en heb onlangs weer een geweldige training gedaan, maar ik heb geen zin om drie jaar naar school te gaan om te leren hoe ik een praktijk moet opzetten, klanten moet benaderen, etc. Dat doe ik namelijk sinds 2003.

Toen ik, na uitgebreid onderzoek naar de opties, liet weten dat ik geen driejarige opleiding wil doen, werd mij gevraagd per wanneer ik dan wil opzeggen. Het bestuur had mij een ultimatum van 1 november gesteld, dus die keuze was niet aan mij. Inmiddels heb ik de rekening voor het komende jaar mogen ontvangen en krijg nog steeds het clubblad.

Mijn osteopaat vertelde me dat er in Nederland 78 beroepsverenigingen zijn in de alternatieve zorg en dat ze voortdurend met elkaar overhoop liggen. Logisch dat er niets echt van de grond komt en dat verzekeraars niet bereid zijn om dergelijke zorgverleners te vergoeden. En maar klagen! Maar geen oog voor hun eigen regels, kortzichtigheid en arrogantie.

Het hele gedoe deed me denken aan Wim de Bie als Berendien uut Wisp in mijn herinnering. Heb ik nou zo mijn best gedaan om hierbij te horen? Dan maar geen erkenning!

Eetstoornis? Dat klinkt wel heftig. Er zijn allerhande eetstoornissen en het lijken er steeds meer te worden, volgens de meest recente versie van het standaard boek der Mentale Stoornissen, dat in de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg gehanteerd wordt.

Eetstoornis volgens de DSM-5

De letters DSM staan voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het is het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®). Het is in de jaren 70 overgewaaid vanuit Amerika en wordt in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg en in het onderwijs, volledig als leidraad gebruikt. Dat betekent dat iedereen moest bijscholen om de diagnoses, zoals ze hier beschreven zijn, te leren. En er wordt van je verwacht dat je volgens deze richtlijnen denkt en handelt. Zelf heb ik ook de bijscholing gedaan. Ik begrijp de richtlijnen en plaats graag een kritische kanttekening bij de aanpak van eetproblemen.

Probleem of ziekte?

In de DSM-5 worden alle eetstoornissen als een psychische ziekte beschouwt en wordt uitsluitend gesproken over ‘patiënten’. Terwijl ik in mijn praktijk allerlei mensen zie, die een eetprobleem hebben, wat betekent dat ze te veel eten of te weinig, zich volproppen of uithongeren, zichzelf forceren tot braken of laxeren en veel bezig zijn met al dan niet eten, maar ze vinden zichzelf niet ziek.

Buiten dat probleem functioneren ze op andere terreinen vaak prima, maar ze zoeken wel hulp bij het eetprobleem.

Volgens mij hebben ze een probleem en is er een reden voor. Dat klinkt toch net even anders dan het hebben van een psychische ziekte.

Boulimia nervosa

Bij een patiënt met boulimia nervosa treden er herhaalde eetbuien op, waarbij iemand in korte tijd buitensporig veel eet zonder zich te kunnen beheersen. Tevens is er sprake van een overdreven bezorgdheid over uiterlijk en gewicht. Om die reden proberen patiënten met boulimia nervosa hun eetbuien te compenseren in een poging het gewicht op peil te houden. Dit kan gebeuren door tussendoor streng te vasten, overdreven fysieke inspanning en/of purgeergedrag na elke eetbui. Het gewicht blijft schommelen, vaak binnen redelijke grenzen, waardoor het niet al te veel opvalt voor de omgeving.

anorexia, boulimia, eetstoornis, eetprobleem, afvallen, aankomen, braken, laxeren, gezond denken

Anorexia nervosa

Er zijn 2 typen Anorexia nervosa:

1) Patiënten met het restrictieve type anorexia nervosa houden het gewicht onder controle door weinig te eten.

2) Patiënten met het eetbuien-/purgerende type anorexia maken gebruik van zelf-uitgelokt braken en laxeermiddelen (purgeren) om het gewicht laag te houden. Vaak vertonen ze dan tussendoor ook eetbuien.

Anorexiapatiënten zoeken zelden zelf hulp, omdat ze zelf niet vinden dat ze ziek zijn. Als ze wel zelf hulp zoeken, komt dat meestal doordat zij onder de somatische en psychische gevolgen van de uithongering lijden. Anorexia nervosa komt vooral voor bij meisjes rond en na de puberteit.

Tegenwoordig worden bij eetproblemen nogal eens antidepressiva voorgeschreven. Deze hormonen of hormoon beïnvloedende stoffen zorgen ervoor dat gevoelens niet meer gevoeld worden. Je kunt snel wennen aan dergelijke middelen en hebt er dan steeds meer van nodig voor hetzelfde effect. Voor je het weet geloof je dat je niet meer zonder kunt en ik hoor in mijn praktijk vaak dat mensen er wel vanaf willen, maar toch nog maar iedere dag een beetje nemen, uit angst om weer meer te gaan voelen. Tegelijk lijden ze aan matheid, chronische vermoeidheid en slaperigheid.

Ik zal nooit iemand adviseren om met het slikken van welke medicatie dan ook te stoppen, want ik ben daar niet toe bevoegd. Maar ik luister naar de mensen die mijn praktijk bezoeken en vind het zorgwekkend.

Cognitieve gedragstherapie

Het advies dat haast standaard gegeven wordt bij eetstoornissen is cognitieve gedragstherapie, gericht op gedrag, dus op het eten, niet eten, meer eten, minder eten, anders eten. En volgens mij moet je het daar nu net even niet over hebben als je erachter wilt komen wat er onder het eetprobleem ligt. Met andere woorden: wat is er gebeurd en gedacht voordat er zich een eetprobleem ontwikkelde.

Hoe ontstaat een eetstoornis?

En hiervoor citeer ik nogmaals de DSM-5:

1) Er ontstaan problemen in het ontwikkelen van de eigen identiteit en het leren zich thuis te voelen in het eigen lichaam.
2) Het gevoel van minderwaardigheid probeert men te compenseren door een perfectionistische houding. Ook ten opzichte van het eigen uiterlijk.
3) Ontevredenheid over de lichaamsvormen monden uit in een vermageringspoging.
4) De vermageringspogingen veranderen in overdreven dieet-gedrag.
5) De biologische regulering van honger en verzadiging raakt verstoord en dit kan leiden tot een eetstoornis.
6) Als er niet wordt ingegrepen, ontstaat een vicieuze cirkel door de verstorende invloed van het hongeren op de spijsvertering en bepaalde hersenfuncties.
7) Deze kringloop wordt versterkt door psychologische (prikkelbaarheid, stemmingswisselingen en een groeiende obsessie met eten) en sociale (de omgeving poogt het eetgedrag in goede banen te leiden waardoor de patiënt zich terugtrekt) factoren.

Cognitieve therapie is erop gericht om onredelijke gedachten over lichaam, voeding en gewicht te corrigeren en het zelfbeeld te verbeteren.

Onredelijke gedachten

Wanneer zijn jouw gedachten onredelijk? Wie bepaalt wat onredelijke gedachten zijn? Vanuit het gekozen perspectief is iedere gedachte redelijk. Of juist niet.

Hoe kan de therapeut beoordelen wat onredelijk is

  • als je zelf niet weet waarom je jezelf volpropt, terwijl je geen honger hebt?
  • als je super ontevreden bent over je overgewicht, maar toch dooreet?
  • of als je te mager bent, maar geen hap door je keel krijgt?

Dat is onredelijk en dat weet je zelf ook wel. Maar je bent wanhopig, dus je probeert nog maar eens een dieet of therapie.

Bij patiënten met anorexia nervosa wordt in eerste instantie gefocust op gewichtstoename. Gedragstherapie focust zich bij anorexia op stapsgewijs leren omgaan met toename in het lichaamsgewicht (exposure behandeling). Antidepressiva geven geen directe verbetering bij anorexia nervosa en worden alleen voorgeschreven als de anorexiapatiënt na gewichtstoename nog steeds last heeft van depressieve gevoelens.

Natuurlijk vergroot je de kans op depressieve gevoelens als je iemand met anorexia in gewicht laat toenemen als je de onderliggende oorzaak (pijn) niet wegneemt. En dan ga je antidepressiva geven?

Bij boulimia nervosa wordt gefocust op het herstel van een normaal eetpatroon. Gedragstherapie richt zich op het binnen houden van voedsel en het vermijden van eetbuien. Antidepressiva kunnen worden voorgeschreven, omdat deze (in ieder geval voor een korte periode) voor verbetering kunnen zorgen.

Wat is een ‘normaal’ eetpatroon? Bruine boterham met kaas? Wie weet dat nog?
Is zuivel wel zo goed voor ons? Of groente, aardappelen en vlees? Wie eet dat nog?
Wat is NORMAAL? En wie bepaalt dat?

Behandeling eetstoornissen

Te vaak worden eetstoornissen aangepakt door veel aandacht te besteden aan het wel of niet eten. Soms worden jongeren zelfs gedwongen te eten. Ik ervaar in mijn dagelijks werk dat het ontstaan van eetproblemen in eerste instantie helemaal niets met eten te maken heeft. En daarom behandel ik iemand met een eetstoornis in principe niet anders dan anderen.

Ik ga op zoek, ik stel vragen en ik luister. Ieder mens is anders, uniek en interessant. Ongeacht de stoornis, ziekte of het probleem, waarmee iemand komt, ik luister. En zo vinden we samen verbanden, herinneringen, conclusies, overtuigingen over jezelf, over jouw problemen en over het leven. En die zijn te veranderen voor ieder die dat werkelijk wil. Eigenlijk vinden we ‘programma’s’, die ik je help loslaten en die vervangen worden door andere programma’s, waarmee je beter gaat functioneren op alle niveaus. Hierbij gebruik ik tapping en dat leer ik je.

In individuele sessies help ik mensen, maar ook werk ik met groepen, waarin mensen met uiteenlopende eetproblemen bij elkaar komen. Daarin leer ik hen ontspanningstechnieken, zoals tapping en zelfhypnose. Deze groepen zijn laagdrempelig en toegankelijk voor ieder die een probleem heeft rond eten en vindt dat hij of zij er te veel tijd aan besteed.

GRATIS 5 stress RELEASE tips!
dit veld niet invullen s.v.p.

Pillen in alle soorten en maten worden door velen dagelijks geslikt. Voor de cijfers verwijs ik graag naar anderen, die daar onderzoek naar doen. Sinds ik vorig jaar de vraag hiernaar heb ik toegevoegd op mijn intakeformulier ben ik best wel geschrokken van hoe veel er wordt gebruikt.

Wat is de DSM?

De letters DSM staan voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het is het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5®). Het is in de jaren 70 overgewaaid vanuit Amerika en wordt in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg en in het onderwijs, volledig als leidraad gebruikt. Dat betekent dat iedereen moest bijscholen om de diagnoses, zoals ze hier beschreven zijn, te leren. En er wordt van je verwacht dat je volgens deze richtlijnen denkt en handelt. Zelf heb ik ook de bijscholing gedaan. Ik weet nu hoe het hoort, maar vind de visie op en hulp rond eetproblemen beperkt.

Met behulp van de DSM kun je mensen (er wordt in DSM uitsluitend gesproken over patiënten) in hokjes stoppen. En er wordt bij iedere diagnose een bijpassende ‘medicatie’ genoemd. Meestal gaat het om sederende, verdovende stoffen.

Deze chemicaliën zorgen ervoor dat gevoelens niet meer gevoeld worden. Je kunt snel wennen aan dergelijke middelen en dan meer nodig hebben voor hetzelfde effect. Je kunt je afhankelijk gaan voelen en er aan verslaafd raken.

Tijdens de ontwikkeling van DSM 1 naar 5 zijn steeds meer eetstoornisssen ‘ontdekt’ en worden regelmatig anti-depressiva voorgeschreven. Ik zal nooit iemand adviseren om ermee te stoppen, maar ik luister in mijn praktijk en vind het zorgwekkend.

Het advies dat standaard gegeven wordt bij eetstoornissen is cognitieve therapie, gericht op gedrag dus: op het eten. En volgens mij moet je het daar nu net even niet over hebben.

 

Anorexia nervosa beschouwt men vanuit de geestelijke gezondheidszorg (psychologen en psychiaters) als een psychische ziekte. Ik zie het liever als een gevolg van onverwerkte ervaringen, een overlevingsmechanisme, dat is aangeleerd en ook weer kan worden afgeleerd.

Een voorbeeld uit mijn praktijk

Onlangs kwam er een meisje van 15 jaar in mijn praktijk. Haar moeder had een paar sessies bij mij gedaan en het haar beide dochters aangeraden. Kim wilde het wel proberen, omdat ze een doel had.

“Wat is jouw probleem?” vroeg ik haar, nadat ik wat gegevens van haar had genoteerd. “Met andere woorden: Wat wil je vandaag veranderen?”

Kim zou binnenkort een marathon lopen om haar persoonlijke record te verbeteren. Ze rende 6 dagen per week, soms 7. Ze hield van rennen, maar het was inmiddels ook een obsessie geworden. Ze had een goede conditie, maar was vaak te moe, te dun en te veel met eten bezig. De vorige keer dat ze haar record niet had kunnen verbeteren was ze wekenlang down geweest. En ze was bang dat dit weer zou gaan gebeuren, maar niet meedoen was voor haar geen optie. “Rennen is alles wat ik ben” zei ze.

Ze had de diagnose Anorexia Nervosa en OCD (Obsessive Compulsive Disorder); dwanggedachten en dwanghandelingen. Toen ze 12 jaar oud was wisten haar ouders niet meer wat ze met haar aan moesten en lieten haar, op advies van een kinderpsycholoog, opnemen in een speciale kliniek. Drie en halve maand werd ze gedwongen te eten. Ze voelde zich verloren en in de steek gelaten. “Iedere dag was hetzelfde en duurde een eeuwigheid.”

Fixatie op het probleem

Nadat ze wat kilo’s was aangekomen mocht ze weer naar huis. Thuis raakte Kim geobsedeerd met eten en vooral met niet-eten. Over haar ervaring in de kliniek werd niet gepraat. In het hardlopen vond ze een uitlaatklep. Ze ging trainen met haar vader, die in verband met zijn werk ook graag zichzelf uitdaagt en een goede conditie heeft. Ze werd door iedereen geprezen om haar prestaties. Men dacht dat het beter met haar ging tot haar rennen dwangmatig werd.

anorexia nervosa, hardlopen, vaderliefde, competitie, OCD, dwangstoornis, tienermeisje, magerzucht

“Wat maakt jou gelukkig?” is ook een standaardvraag in mijn procedure. Rennen is ook hetgeen Kim gelukkig maakt. Ze kan genieten van haar lichaam, haar sterke benen, diepe ademhaling en van de bosrijke omgeving waar ze rent en alle ruimte voelt. Ze houdt ervan haar grenzen te verleggen. Chillen met haar vriendinnen, films kijken, muziek luisteren en dansen, daar wordt ze ook gelukkig van. Maar dat doet ze minder vaak, omdat ze altijd moet trainen.

Binnen een week deed ik drie sessies met Kim. In dit proces kwam het verhaal eruit.  Eigenlijk was ze een heel gelukkig kind tot haar ouders een nieuw huis kochten. Kleine Kim (10 jaar oud) voelde zich net na de verhuizing verloren in het grote nieuwe huis, waar het chaotisch was en iedereen druk bezig met orde scheppen. Het meisje voelde zich verloren en toen ze veiligheid zocht bij haar moeder, richtte die zich volledig op een gesprek met de aannemer, met wie één en ander dringend besproken moest worden. Alle aandacht was gericht op de perfecte staat van het huis. Voor emoties was geen ruimte. Het moest functioneren en het moest er goed uit zien.

Conclusie: ik doe er niet toe

Conclusie van Kim: Ik doe er niet toe. Ik ben onbelangrijk. Ik heb geen plek hier. Er is geen troost, geen veiligheid, geen ruimte voor mij. Ze was totaal de controle en haar zekerheid kwijt. En wat doet een kind als Kim dan? Controle creëren! En zo kunnen dwanggedachten en dwanghandelingen ontstaan. Er wordt iets gedaan dat ritme en rust geeft. Ook al lijken dergelijke handelingen zinloos, ze hebben een functie, in ieder geval op dat moment.

anorexia nervosa, eetstoornis, gezond denken, gezond eten, therapie, faster eft, hypnose, zelfhypnose

Kim’s moeder is een topondernemer en haar vader heeft een overheidsfunctie. Materieel hebben ze het goed. Ze houden van elkaar en van hun kinderen en proberen hen het allerbeste te geven. De moeder van Kim zei in haar sessies met mij dat ze als moeder gefaald had. Eigenlijk wilde ze niet door de mand vallen en hield de schijn op tot een vriendin haar over mij vertelde. Ze kwam omdat ze zich geen raad wist met Kim. In de derde sessie had ze een doorbraak, waarbij oud zeer uit haar eigen kindertijd werd opgelost.

Daarna kon ze Kim ervan overtuigen het te proberen. Kim had zich, zeker na de opname in de psychiatrische kliniek erg afgezet tegen haar moeder. Ze was permanent boos en agressief tegen haar moeder en in therapeuten had ze weinig vertrouwen.

De wortel eruit trekken

Natuurlijk rolde het verhaal bij Kim er niet vanzelf uit, maar ik heb een methode, waarbij vrijwel ieder verhaal dat verbonden is aan de pijn er op een goed moment uit komt. De ene keer gaat het sneller dan de andere, maar gemiddeld is dat in de eerste, tweede of derde sessie. Het is vergelijkbaar met de wortel eruit trekken en een nieuw zaadje planten. In de tweede sessie kon Kim haar boosheid en verdriet weer voelen, onder ogen zien en loslaten.

Ondanks dat ze helemaal wakker en bewust de sessie deed, was ze tevens in trance, waardoor op onbewust niveau onverwerkte emoties werden opgelost. Kim vertelde aan haar vader dat zij zich voor het eerst gehoord voelde en hierdoor meer begrip voor zichzelf gekregen had. Haar vader had tevoren zijn bedenkingen gehad, maar hij was onder de indruk toen hij de verandering en ontspanning in zijn jongste dochter zag. En uiteraard opgelucht.

Jezelf en elkaar vergeven

Na Kim’s drie sessies kwam haar moeder voor nog een sessie. Zij wist de oorzaak van Kim’s problemen en voelde nog steeds spijt en schuldgevoel, maar we raakten in deze sessie ook aan een pijnpunt in haar eigen jonge jaren, waardoor haar onvermogen ontstaan was. Hierdoor ontstond er ruimte en begrip voor haar falen als moeder en kon ze zichzelf vergeven en het loslaten.

Je kunt het verleden niet terug draaien. We maken allemaal fouten. Ook ten aanzien van onze kinderen. Je kunt het onder ogen zien, jezelf vergeven en in liefde loslaten. De oorzaak moet je niet in je kind zoeken, maar eerst in jezelf.

Ruimte voor groei

rennen, hardlopen, tienermeisje, anorexia nervosa, eetstoornis, magerzucht, OCD

Kim liep de marathon. Ze had er een jaar voor getraind en in de laatste sessie werkten we aan emoties rond het resultaat. Op de dag van de race vroeg ik haar ’s avonds hoe het gegaan was. Ze had haar record niet verbeterd, maar reageerde er ontspannen op. Rennen was het enige geweest, waarvoor ze zichzelf waardeerde. Inmiddels wist Kim dat ze meer was dan een renner.

Een maand later vroeg ik nog eens hoe het ging. Jaren wilde Kim niets met haar moeder, maar ze had ook spijt van alle verwijten die ze haar moeder maakte. Nadat er bewust en op het onbewuste niveau was opgeruimd, was er begrip, vergeving en liefde en konden ze weer verbinden. Ze hadden vrede gesloten met zichzelf en met elkaar.

Anorexia en eten

In dit verhaal blijkt dat de oorzaak, het ontstaan van OCD en Anorexia helemaal niets met eten te maken heeft. Dus iemand dwingen om te eten maakt het er niet beter op. Integendeel. Kim werd als twaalfjarige in de kliniek gedwongen om te eten. Op zich begrijpt ze dat wel, want ze was te mager, maar ze voelde zich wederom ontkend. Dus toen ze thuis kwam was het probleem groter geworden.

De oplossing zat niet in het eten, maar in het op zoek gaan naar en plaats maken voor het verdriet en de wanhoop die ze ervaren had. Uitsluitend praten (op het cognitieve logisch denkende niveau) brengt je daar niet, daarvoor moet je toegang vinden in het onbewuste, waar alles ligt opgeslagen.

anorexia nervosa, doelgericht, bergen verzetten, hardloopen, rennen, teengirls, pubermeisje, OCD, dwangstoornis, eetstoornis, hypnose, faster eft

*) Kim is een fictieve naam

Eindexamen doen zónder overbodige stress. Een beetje spanning is oké, maar al die onnodige afmattende spanning is niet oké. Dat is een kwelling.

“Het viel best mee!” roep jij misschien wel over 10 maanden, terwijl je met je diploma naar je vrienden en vriendinnen zwaait. Want als jij weet hoe je kunt ontspannen voor en tijdens ieder examen, is jouw focus gericht en vertrouw jij op wat je weet.

Als alles goed gaat wordt dit het laatste jaar op deze school! Je hebt er zin in! Of niet? En je weet heus wel dat het echt niet allemaal LEUK wordt dit jaar.

Eindexamen, hoe dan ook …

  • Hoe goed of hoe slecht je bent in studeren, discipline, huiswerk maken?
  • Hoe dom of slim je denkt te zijn?
  • Hoe makkelijk je leert of hoeveel moeite het je kost?
  • Hoe je soms last hebt van drukte in je hoofd?
  • Hoe je gehinderd wordt door onrust of andere belemmeringen?

Er kunnen honderden redenen zijn om een beetje of heel erg op te zien tegen het eindexamen. Of om er best wel zin in te hebben. Misschien heb je vooral zin in het EINDE van dit schooljaar, deze school, deze mensen, deze afstand fietsen, enzovoort.

Hoe dan ook, jij doet dit jaar eindexamen. Hopelijk wordt het een beetje interessant, heb je wat prettige mensen om je heen en valt er ook af en toe nog wat te lachen.

Bekijk hier de training: Elimineer Examenvrees

Leren is goed voor je

Om iets nieuws te kunnen leren moet je beseffen dat je iets NIET weet. Om iets te leren is het handig als je nieuwsgierig en leergierig bent. Dat maakt het makkelijker.

eindexamen 2019, eindexamen, 2019, Den Haag, schoolexamen, proefexamen, schooljaarOok al heb je de opleiding of het vak zelf gekozen, je krijgt meestal wel een keer te maken met een onderdeel waar je geen zin in hebt, maar dat je tóch moet leren. Als je een taal wilt leren is grammatica een onderdeel. Dat heb je nu eenmaal nodig om je (volgens bepaalde regels) goed te kunnen uitdrukken.

Om een beetje vlot te kunnen communiceren moet je oefenen, oefenen en oefenen. Dat geldt ook voor piano spelen, gitaar, fluit of contrabas. En voor voetballen, fietsen, dansen of zingen. Het schijnt dat muziek maken bevorderend werkt op al het andere leren en op je gehele ontwikkeling, dus dat is zowiezo handig om te doen. Bovendien ontspannende afwisseling.

Weerstand maakt het leren zwaarder

Leren is makkelijker als je het boeiend, leuk of interessant vindt en dat is niet altijd het geval. Jammer, maar er is mee te leven, vooral als je weet waarom je een diploma wilt halen.

Het leven is niet altijd boeiend, leuk of interessant. Net zo min als jij of ik dat altijd zijn. Soms is het leren of het leven super saai en absoluut oninteressant. Net als jij en ik. Om een diploma te behalen moet je dus gewoon je best doen en goed leren. Gewoon DOEN! Besluit om je ervoor in te zetten en trek er tijd voor uit.

Jij bent 24 uur per dag met jou,
dus behandel jezelf als je allerbeste vriend/vriendin.

Wees trouw aan jezelf

Je maakt afspraken met jezelf en daar houd jij je aan. Trouw zijn aan jezelf geeft een super goed gevoel. Zo nodig maak je ook afspraken met anderen en vraag je  om hulp. Op school zoek je hulp, bij je vrienden, familie en desnoods aan de buren.

Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het werk dat je te doen hebt. Je weet dat je het kunt halen! Anders had je niet in deze klas gezeten.

Angst om te falen

Een beetje spanning en zenuwen voelen voor een examen is goed, dat stimuleert en zorgt dat jij je best doet. Maar faalangst is iets dat je niet kunt hebben in een examenjaar. Sommige mensen hebben (onredelijk hoge) stress als ze een proef moeten doen. Zelf vind je het meestal niet onredelijk, omdat je allerlei gedachten hebt, die jou vertellen dat je het niet gaat halen.

Mensen met faalangst zien zichzelf altijd mislukken. En als je dat beeld hebt van jezelf en je jezelf stress verhogende verhalen influistert, krijg je uiteindelijk gelijk. En als je dan ook werkelijk een keer ergens voor gezakt bent (en dat kan iedereen gebeuren) wordt die angst groter.

eindexamen, jeannettevanuffelen.nl, examenvrees, examenstress, examenjaar, onderwijs, stressrelease

Examenstress

Examenstress, examenvrees of faalangst heeft niets te maken met het vermogen om te studeren, intelligentie of vaardigheden. Het heeft vooral te maken met hoge eisen aan jezelf stellen, perfect willen zijn (en dat is niemand!), angst voor wat anderen van je vinden en strenge oordelen over jezelf. Als gevolg van gedachten over jezelf en over het eindexamen wordt de druk zo hoog en komt je hele lichaam in de ‘noodtoestand’, waardoor het logische denken onmogelijk wordt en je helemaal niets meer weet en/of aan alles gaat twijfelen.

examen, eindexamen, schoolexamen, 2019, examenvrees, examenstress, faalangstVoor zulke mensen heb ik een training ontwikkeld, bestaande uit 5 bijeenkomsten, die verdeeld over het schooljaar plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten help ik je ontspannen en leer ik je hoe je zelf ontspannende technieken kunt toepassen op de dag van, kort voor en zelfs tijdens het examen. Je kunt deze technieken ook in allerlei andere situaties toepassen, zoals irritaties, boosheid, verdriet, angst en alles wat spanning veroorzaakt.

Wil je meer weten over wie ik ben of wat ik nog meer doe?

Je kunt ook mijn blogs lezen over hoe stress ontstaat, over perceptie, etc.

Sarah stuurde mij een testimonial, die ik graag met je wil delen, omdat zij hierin haar twijfels beschrijft, toen ze mij hoorde spreken over het veranderen van herinneringen.

Sarah ontmoette ik deze zomer in Griekenland, waar ik workshops en sessies aanbood in Kalikalos, holistic network. Ik heb er een geweldige tijd gehad en fijn gewerkt, met geweldige mensen in een prachtige omgeving.

Mijn ene sessie (tot nu toe) met Jeannette bracht een grondige positieve verschuiving in mij teweeg. Ik hoefde niets te forceren, Ik hoefde er werkelijk niet eens hard voor te werken.

Toen ik haar voor het eerst hoorde praten over het “veranderen van herinneringen” had ik sterke twijfels. Ik ging er tegenin, “Nee, dat zou eng en fout zijn, slechte herinneringen vervangen, wat een slecht idee!” Wat gebeurde in mijn sessie met haar veegde geen herinneringen uit, maar ons samen werken “veranderde” een belangrijke herinnering door er nieuwe dimensies (in alle betekenissen van het woord “dimensie”) aan toe te voegen.

Jeannette hielp mij door lagen heen te werken in een totaal nieuw en volkomen oprecht besef van vergeving over iets waarmee ik mijn hele leven geworsteld heb. Deze ervaring is een grote bevrijding voor mij geweest, maar nu drie weken later, alsof er magie in het spel is, belde de persoon die ik “vergeven” heb mij en vroeg me (voor de eerste keer ooit, zonder boosaardigheid of voorwaarden) om mijn vergiffenis. Natuurlijk zijn de details van het leven iets gecompliceerder dan het klinkt, maar desondanks werkelijk waar en magisch.

Jeannette’s werk is multidimensionaal, diepgaand, wonderlijk, opbeurend, en toch zeer geaard. Ik zou het bijna plezierig kunnen noemen, wanneer bij plezier ook een beetje schoonmakend huilen inbegrepen mag zijn. Ik ben dankbaar.

(Sarah Kotzamani)

voordeel van de twijfel, stressrelease, vergeving, zelfliefde, herinneringen veranderen, werken in Griekenland

Ik weet dat Sarah niet de enige is die haar twijfels had, maar zij was dapper genoeg om mij om een sessie te vragen om het te proberen. Ik zou willen dat meer mensen als Sarah zouden reageren door dit soort werk het voordeel van de twijfel te geven en zichzelf een kans te geven om veranderingen als deze te ervaren; innerlijke vrede, schoonmaak van oude zeer en meer plezier hebben.

Er zit geen risico aan dit werk doen. In het ergste geval ervaar je een grondige en diepe ontspanning en verder niets, maar zelfs dat is iets dat mensen niet vaak meer lijken te ervaren op een natuurlijke en schone wijze (zonder alcohol, pillen of andere middelen).

kalikalos, de cirkel, Anilio, Magnisia, Pilion, Griekenland, herinneringen veranderen

Sarah’s foto’s van de cirkel in het Huis van de Centaurs, Anilio, Griekenland.

Dromen … ik doe het graag, vooral als ik wakker ben. Mijn snelle creatieve brein maakt me soms gek door te veel projecten tegelijk te draaien. Ik neig naar impulsiviteit, dus soms gebeurt het me dat ik al aan het DOEN ben, voordat ik er over nadenk. Een tijdje geleden heb ik mijzelf min of meer gedwongen te kiezen WAAROP ik mij wilde richten. Dit is wat er overbleef en het liefst in combinatie:

Spiti ton kentavron, STK Anilio, Greece, kalikalos.com, jeannettevanuffelen.nl

Dromen … ik ben er steeds beter in geworden. Ik herinner me steeds minder dat ik droom in de nacht, maar ik droom steeds meer net voordat ik in slaap val. Dat doe ik zeer bewust. Met gedachten aan mijn idealen ga ik de nacht in. Ik maak plaatjes in mijn hoofd, ik zie het voor me. Dat heb ik mijzelf geleerd, met name sinds ik mij ben gaan verdiepen in hypnose en de werking van het onderbewuste.

Lang geleden droomde ik van werken in Griekenland en ergens in mijn achterhoofd  ben ik al jaren op zoek naar de juiste plek om deze droom te realiseren. Inmiddels begrijp ik steeds meer hoe ik dat kan doen.

Dromen in gemeenschappelijkheid

Twee jaar geleden, in mijn online zoektocht naar wereldwijde gemeenschappen, stuitte ik op een plek in het noorden van Griekenland, geïnspireerd en gestart door mensen van Findhorn, een spirituele gemeenschap, leercentrum en ecodorp in Schotland. Ik wilde er meer over weten en het ervaren, dus ik plande om naar Pilion te gaan, maar er kwam iets tussen.

Vorig jaar nam ik me weer voor om hierheen te komen, maar brak een enkel. Dat was niet mijn wens noch mijn droom en zeker niet mijn plan, maar het gebeurde. Alles wat ik kon doen was zitten, accepteren en de tijd gebruiken om te reflecteren op mijn leven, ideeën, wensen en dromen.

Uiteindelijk arriveerde ik vorige maand hier in Anilio, één van de drie centra van Kalikalos, holistisch netwerk, een bijzondere plek.

Het wilde woud

jeannettevanuffelen.nl, Daniel C. Fergus Design & Illustration

Pilion is een zeer vruchtbare en groene streek met mooie oude bomen, waar de vijgen elke dag beter smaken en de natuur zo levend voelt.

De zon is heet en de regen valt hard. Het onder de bomen slapen, omringd door wie weet wat voor wezens (schorpioenen, slangen en eekhoorntjes op zeker) blijkt ons sterke dromen te brengen, die we soms met elkaar delen in de kring of in onderlinge gesprekken.

Dit deel van Pilion wordt Σπιτι των Κενταυρων genoemd wat Huis van de Centaurs betekent. De legendes zeggen dat deze wezens hier ooit rond galoppeerden. En misschien doen ze dat nog steeds? Geboren met de zon en de maan in het teken van de boogschutter, heb ik een fascinatie voor deze mythische wezens, die niet altijd de makkelijkste waren om in de buurt te hebben, maar die vast en zeker van avontuur en van reizen hielden. En die in staat waren om hun pijl en boog zodanig te hanteren dat zij hun doelen bereikten.

De centaur (Latijn: centaurus), ook wel kentaur (Grieks: kentauros; κένταυρος) of paardmens, is een figuur uit de Griekse mythologie. In de standaardvoorstelling is dit wezen half mens, half paard. De benaming hiervoor is voluit hippocentaur (paardencentaur). Men kent ook nog de onocentaur (ezelcentaur), bucentaur(koeiencentaur) en ichtyocentaur (vissencentaur).

De droom leven

Ik herinner me op het moment niet veel van mijn dromen, maar iemand vertelde me dat ik vannacht heb gelachen in mijn slaap. Sinds ik hier aankwam heb ik verteld over mijn werk, individuele sessies gegevens in een yurt (nomadentent) en workshops in de open lucht, onder een dak en omringd door bomen.

Kalikalos Centre, Pilion Mountains, STK Anilio Pilion, Your Inner Power, Jeannette van Uffelen Stress Release

We hadden onweer en regen tijdens één van de workshops en ik moest mijn stem verheffen om boven het gedonder uit verstaanbaar te blijven. En daar stond ik dan te schrijven op een whiteboard, terwijl ik neerkeek op een groep mensen, die erbij lagen alsof ze ieder moment in slaap konden vallen. Het tegendeel was waar! Ze waren zeer betrokken, maar ik had ze gezegd zo comfortabel als ze konden te gaan zitten of liggen, want het doel was: stress loslaten. Er werden veel vragen gesteld en deze omgeving heeft me zeer geïnspireerd.

STKPilion, Greek workshop, Your Inner Power, Dromen in het wilde woudNa wat uitleg over meridianen, Traditionele Chinese Medicijnleer en het kloppen (tapping) op meridianen hebben we gezamenlijk ‘getapt’, zodat iedereen het kon ervaren. Terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam vertelde ik over mijn visie, over wat ik doe, waarom ik het doe en hoe het werkt. En ik leerde hen hoe je stress kunt loslaten en hoe je kunt aansluiten op Jouw Innerlijke Kracht in iedere situatie, om jezelf en je vaardigheden te verbeteren en zo je leven makkelijker te maken.

Ik heb echt genoten van het werken met deze fijne mensen en het was leuk om te doen (mede door de uitdagende weersomstandigheden)!

dromen in het wilde woud, kalikalos.com, jeannettevanuffelen.nl, STK Anilio, Spiti ton kentavron, Greece, Griekenland, Your Inner Power

Ik zal hier zeker terug komen, omdat het aansluit bij mijn dromen over creatie, verbinding, gemeenschap. En het is allemaal mogelijk hier in dit prachtige gezonde deel van de wereld, in mijn tweede thuisland Griekenland.

Natuur en liefde.
Liefde voor natuur.
En natuurlijke liefde voor onszelf en elkaar.

Martina Eicher kwam in 2015 bij ons terecht en heeft sindsdien contact gehouden. Zij werd geïnterviewd en beantwoordde enkele vragen, ten behoeve van mensen die overwegen om aan de Voorjaarsretraite mee te doen.

Als je wilt weten waarvoor retraites bedoeld zijn dan kun je het blog lezen dat ik onlangs geschreven heb over de zin en betekenis van retraites.

Wil je meer weten over de voorjaarsretraite?

Lees dan het programma en over wat je kunt verwachten bij onze voorjaarsretraite.

Bezoek mijn website voor meer blogs en vlogs over: de kracht van het brein, perceptie of de invloed van ons denken op (onbedoeld en onbewust) stress creëren of (bewust) stress verminderen. Ook als je niets hebt met het onderwerp ‘afvallen’.

Of bel voor een gratis en vrijblijvend gesprek als je een maagband operatie of hypnose overweegt.